2048 Billiards

2048 Billiards
Spojite biljarske kugle i dođite do 2048. Gađajte biljarske kugle, dvije iste kugle koje se sudare spojit će se u veći broj.
PLAY Play
Slične igre i igrice