Adam and Eve 6: Sleepwalker

Adam and Eve 6: Sleepwalker
U ovoj avanturi Adam je nesvjesno zaspao - on je sada u snu na opasnoj ledenoj planini. Morate pomoći našem spavaćem junaku da se spusti u miru i izbjegne sve prepreke na putu. Kao i kod ostalih naslova, morate komunicirati s objektima i likovima na razini kako biste stvorili put kroz koji Adam može sigurno hodati. Ponekad ispravan put ne mora biti očigledan i morate uzeti vremena da razmislite kako objekti međusobno djeluju. Radite svoj put kroz svaku razinu i dovedite našeg Adama sigurno u krevet!
PLAY Play
Slične igre i igrice