Catch the Dot

Хвани точката
Целта на тази игра е проста: улови точката! Но е много по-трудно, отколкото изглежда. Внимателно поставете всяка от оранжевите точки на дъската и вижте дали можете да спрете синята да избяга.
ИГРАЙ Пусни видео
Подобни игри и игри