Šnaps ONLINE – protiv računala

17 гласове, средно: 4,94 от 5
Шнапс ОНЛАЙН – срещу компютъра
Играйте игра на карти Шнапс срещу компютъра. Шнапс е игра на карти, която се играе с 20 карти. Всеки играч получава пет карти, а останалите карти остават в талона. Една карта се разкрива и се поставя вертикално спрямо лицето. Тази карта също е коз. Ако някой от играчите в началото на играта има или по време на играта получи момче за коз, той може да го размени за открития коз, но само в момента, в който му дойде реда. Не е възможно да се замени този билет, когато има само един останал билет в талона.

Шнапс - хода на играта

Играчът, който е отворил играта, е първият, който се движи. След това опонентът играе всяка карта, която е играна, и по този начин взема или губи взятката. Играчът, който взема взятката, е първият, който взема карта от тестето и също така е първият, който играе картата. Правилото за вземане на взятка, зачитане на боя и коз е валидно само когато всички карти от талона са използвани. Това означава:

Играч 2 трябва, ако е възможно, да играе със същия цвят като играч 1.
Играч 2 трябва, ако е възможно, да хвърли по-силна карта от играч 1 и по този начин да вземе взятката.
Играч 2 трябва, ако няма необходимата боя, да вземе козовата карта (ако има такава).
Тези правила влизат в сила и ако един от играчите е затворил. Само играчът, който е на ход, може да затвори.

Коя карта носи усещането?

Козът винаги носи усет.
По правило трикът винаги е по-силната карта. Това важи и при работа с козове.
Съвети могат да се вземат само с една и съща боя (с изключение на козове).
Ако се играят две карти от различни цветове, боята се носи от първата играна карта (освен ако не се раздаде коз).

Призвание в шнапса

Играч, който държи дама и поп от една боя и който е на ход, може да плати 20 или 40 (коз). След това играе дама или крал.

Точкуване в шнапс

Победителят в рунда е първият играч, който набере 66 точки или вземе последния трик. Играта може да приключи успешно и чрез плащане на 20 или 40, без да играете карта, ако необходимите 66 точки бъдат достигнати чрез плащане. Текущият статус (сбор от взети точки и титла) може да се види от дясната страна на таблицата. Победител в играта е играчът, който пръв достигне 7 със 9 или 0 (в зависимост от избора) точки.При всяко раздаване играчът има възможност да вземе някаква стойност (от 1 до 3) в зависимост от стойността в карти, които имат и двамата играчи.

Стойностите на билетите са както следва:

Асо = 11 точки
Десет = 10 точки
Цар = 4 точки
Дама = 3 точки
Момче = 2 точки

Колко точки може да напише победителят в рунда зависи от сбора на точките на противника. За да се установи сборът от точки, точките от триковете му се сумират.
Ако опонентът няма нито един трик (т.е. стойността на неговите карти е 0), тогава играчът "отива за 3".
Ако картите на противника имат стойност от 0 до 32, тогава играчът "отива за 2".
Ако опонентът има меч (т.е. стойност 33) или повече, играчът отива само за 1.

Закриване

Затварящият играч трябва да събере поне 66 точки, за да спечели разбъркването. Размерът на неговата победа зависи от броя на точките на противника в момента на затваряне и съответства на обичайното точкуване (3 за 0 точки, 2 точки за до 32 точки, в противен случай 1 точка). Ако не достигне 66 точки, другият играч печели и получава точките, които са били предназначени за играча, който е затворил.
Запиши се
Известие за
0 Коментари
Вградени отзиви
Вижте всички коментари
ИГРАЙ Пусни видео
Подобни игри и игри