Three Blind Mice

3 гласове, средно: 4,67 от 5
Три слепи мишки
Подредете всички карти на дъската в цветове от поп до асо в 4 комплекта от 13 карти. Можете да изградите цвета на дъската, като местите карти или групи от карти (независимо от цвета). Празните места могат да бъдат запълнени от крал или група, водена от крал. Можете да използвате 2-те резервни карти, отворени по всяко време.
ИГРАЙ Пусни видео
Подобни игри и игри