World of Tanks the Crayfish

World of Tanks Ракът
Тук ще управлявате танкове от легендарната игра World of Tanks. Вашите врагове няма да имат вражески танкове, а мутанти. Напълно неразбираеми същества за вас! Те са достатъчно силни, за да ви унищожат. Така че бъдете много внимателни, когато атакувате тези врагове!
ИГРАЙ Пусни видео
Подобни игри и игри