Chain Sums

Chain Sums
Chain Sums besplatna je puzzle igrica. Ponekad morate sve zbrojiti, a ponekad sve oduzeti. Izuzetno je teško znati što je ispravno učiniti ponekad i zato je matematika tako zanimljiva. Matematika je jednostavna, jasna je, a ujedno ima apsolutne odgovore na određena pitanja. Matematika je ispravna ili pogrešna, nema sive zone. To je ono što čini matematiku tako zabavnom i zato toliko ljudi voli matematiku. U igrici Chain Sums ćete preuzeti kontrolu nad samim algoritmom. Vaš je posao uzeti sve različite brojeve i s njima povezane matematičke simbole, a zatim ih postaviti takvim redoslijedom da ćete postići cilj. Cilj ove igre je rasporediti i preurediti dostupne brojeve na takav način da ih možete povezati zajedno kako biste otključali unaprijed određene iznose pri vrhu zaslona. U početku će to biti lako i brojevi će samo teći, ali postaje zeznuto, pogotovo jer je u mrežu dodano više brojeva i simbola. Ali ti to možeš :)
PLAY Play
Slične igre i igrice