Color Box

Color Box
Color Box je zabavna platformska igra u kojoj igrate kao obojeni okvir koji se mora kretati kroz izazovne razine s namjerom postizanja cilja. Boja vašeg okvira je bitna jer možete samo sletjeti na platforme koje su iste boje. Morate skočiti s platforme na platformu, pazeći da ne padnete na krivu boju ili provaliju. Morate prevladati izazovne mehanizme igre da biste imali priliku osvojiti ovu igru. Obratite pozornost na kugle jer utječu na vašu težinu. Provjerite možete li uspješno dovršiti sve razine. Igra je u početku izdana kao Android aplikacija u veljači 2018. Online verzija je dostupna od listopada 2018. godine.
PLAY Play
Slične igre i igrice