Completed Paths

Completed Paths
Kliknite na dvije pločice da zamijenite njihovu poziciju i stvorite povezanu liniju. Možete zamijeniti samo dvije pločice iste boje. Linije će se upaliti kada se spoje na sve strane.
PLAY Play
Slične igre i igrice