Search
Generic filters

Daily Kakuro

Daily Kakuro
Cilj Daily Kakuro zagonetke je ispuniti bijela polja prema zadanim uvjetima. U crnim poljima zadan je broj kojeg treba rastaviti na određeni broj pribrojnika u retku ili u stupcu. Za početak je, prije rješavanja, potrebno uočiti da neki brojevi imaju jedinstven rastav. Npr. ako je zadan broj 3 iza kojeg su dva prazna polja, očito možemo upisati samo 1 i 2 (u bilo kojem poretku). Tako i broj 6 mozemo zapisati kao 1+5, 2+4 ili 1+2+3, ali ne kao 3+3. ili broj 8 možemo zapisati kao 1+7, 2+6, 1+2+5, 1+3+4 ali ne kao 4+4.
PLAY Play
Slične igre i igrice