Search
Generic filters

Daily Shikaku

Daily Shikaku
Izradite pravokutnike i kvadrate na zaslonu. Svaki pravokutnik može sadržavati samo jedan broj i mora sadržavati onoliko stanica koliko je označeno brojem.
PLAY Play
Slične igre i igrice