Daily Shikaku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Daily Shikaku
Izradite pravokutnike i kvadrate na zaslonu. Svaki pravokutnik može sadržavati samo jedan broj i mora sadržavati onoliko stanica koliko je označeno brojem.
PLAY NOW! Play mobile
Ostale igre i igrice