Dart Master

Dart Master
Dart Master je besplatna pikado igra. Pikado je klasična prastara igra fizike i vještine, gdje morate ovladati koordinacijom ruke i oka kako biste prevladali tiraniju gravitacije. Ali to je bilo davno, igra se promijenila. Sada, u 21. stoljeću, nećete samo baciti jednu strelicu u jednu metu. Bacat ćete više strelica na više meta i kako razine prolaze, mete postaju pomične.
PLAY Play
Slične igre i igrice