Search
Generic filters

Mahjong Connect Deluxe

Mahjong Connect Deluxe
Igrači će odabrati identične mahjong pločice koje se podudaraju kako bi se uklonile. Smatra se da su izložene pločice na vanjskim granicama rasporeda. Pločice se također mogu ukloniti kada su dijagonalno ili okomito susjedne jedna drugoj. Kada se pločice uklone na nekim razinama, svaki će se stupac spustiti da bi se potom otkrio donji sloj pločica. Ostale razine mogu zadržati izgled kada se pločice uklone. Cilj igre je ukloniti sve pločice na igralištu.

Igrači mogu istodobno ukloniti samo jedan par pločica. Postoje pločice s raznim temama i brojevima. Tema i broj svake pločice moraju se podudarati. Neke teme pločica uključuju cvijeće, bambuse, krugove, likove i godišnja doba. Neke su teme numerirane od 1 do 9.

Mahjong Connect Deluxe sadrži 12 izazovnih razina. Igra završava kada nema preostalih podudaranja ili kada isteke vrijeme. Upotrijebite ikonu žarulje da biste prikazali dostupno podudaranje. Zavrtite dnevni kotačić da osvojite bonus nagrade koje se mogu koristiti u igri. Igrači su također nagrađeni novčićima pri završetku nivoa. Ovi se novčići mogu koristiti za kupnju različitih tema pločica i pozadine igrališta.
PLAY Play
Slične igre i igrice