MathDoku

MathDoku
MathDoku je izvrsna igrica koja kombinira aritmetičke i matematičke vještine s logičkim zaključivanjem. Brojke se mogu pojaviti samo jednom u svakom retku i stupcu. Ploča dimenzije 4x4 sadrži znamenke od 1 do 4, 6x6 znamenke od 1 do 6 i 9x9 znamenke do 9. To je pravilo identično pravilu koje se odnosi i na popularnu igru Sudoku. Rešetke su podijeljene u tzv. kaveze sastavljene od skupina bijelih ćelija (2, 3, 4 ili više ovisno o veličini rešetke), ciljnim brojevima i operaterima (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje). Ciljani brojevi su sume, razlike, umnožak ili količnik matematičkih operacija. Koristite svoje matematičke i logičke vještine (ako ih imate, naravno) i postanete aritmetički MathDoku wizzard. Baš kao i Sudoku, Hidato i Numbrix, MathDoku može imati samo jedno moguće rješenje.
PLAY Play
Slične igre i igrice