Niner puzzle

Niner puzzle
Niner je puzzle igra koja je nadahnuta igricom 2048. i igrama s brojevima. Vaš je cilj spojiti iste brojeve i postići najveći mogući rezultat. Adrian Makes Games je razvio ovu igru.
PLAY Play
Slične igre i igrice