B Side

Strona B
Kliknij kolumnę, aby upuścić blok. Fioletowe bloki liczą się jako ujemne, podczas gdy czerwone bloki liczą się jako dodatnie. Uzyskaj powiązany wiersz lub kolumnę równą zeru, aby zrzucić wszystkie bloki.
GRAĆ Graj
Podobne gry i gry