Pocket Pool

Pocket Pool
Igrajte Pocket Pool i pokušajte poslati samo prave kugle u rupe. Usmjerite bijelu kuglu u druge kuglice pomoću štapa i natjerajte ih da sjednu u jednu od četiri rupe u kutovima stola ili u bilo koje dvije rupe na sredini stola. Prva kugla koju upucate u rupu određuje vašu boju: (pruge ili puna). Uvijek morate učiniti da bijela kugla prvo pogodi vašu boju. Prvo zakrenite štap za postavljanje u položaj. Zatim pomoću trake s lijeve strane postavite jačinu vašeg udarca.
PLAY Play
Slične igre i igrice