Popit vs Spinner

Popit vs Spinner
Pop It vs Spinner je puzzle igrica u kojoj je cilj ukloniti sve mjehuriće klikom na najmanje 2 mjehurića iste boje odjednom. Možete koristiti spiner kada nema dostupnih poteza.
PLAY Play
Slične igre i igrice