Rječkaš

9 glasova, prosjek: 4,78 od 5
Rječkaš
Nedugo nakon što je Wordle zaludio svijet, pojavila se i prva njegova verzija s pogađanjem riječi na hrvatskom jeziku - Riječek. Potom se, samo nekoliko mjeseci nakon, pojavila i druga lokalizirana verzija. Njezino je ime Rječkaš.

Rječkaš je hrvatska verzija igre Wordle koja je originalno inspirirana emisijom Lingo. Svaki dan je odabrana jedna riječ dana koja se sastoji od 5 (ne nužno različitih) slova i cilj je u 6 ili manje pokušaja pronaći tu riječ. Riječ dana će biti u osnovnom obliku (infinitiv ili nominativ), ali dopušteno je koristiti bilo koju ispravnu hrvatsku riječ koja se sastoji od 5 slova za pogađanje neovisno o obliku. Dvoslovi lj, nj i dž se smatraju jednim slovom.

Slova je moguće unositi preko tipkovnice na ekranu ili preko fizičke tipkovnice računala. Posljednje slovo se može obrisati tipkom DEL na prikazanoj tipkovnici ili tipkom backspace na fizičkoj tipkovnici, a pritiskom tipke ENTER na prikazanoj tipkovnici ili iste tipke na fizičkoj tipkovnici, trenutna riječ će se evaluirati ako je točno duljine 5.

Rječkaš koristi rječnik hrvatskih riječi kojeg je napravio Goran Igaly. Ako zadana riječ nije dio rječnika, prikazat će se crveni obrub oko svih slova, npr. za riječ AOEIU koja se ne nalazi u rječniku.

Inače ako je riječ dio rječnika, iskoristit će se jedan pokušaj za pogađanje i prikazat će se riječ tako da su slova koja su na ispravnoj poziciji kao i u riječi dana biti prikazani zelenom bojom, slova koja su dio riječi dana, ali su na krivoj poziciji će biti prikazane žutom bojom, a slova koja nisu dio riječi dana će biti prikazani sivom bojom. Na prvom primjeru riječ dana je POUKA, a pokušaj je AORTA. Prvo A je na krivoj poziciji, a s obzirom na to da riječ sadrži samo jedno A i drugo A je na ispravnoj poziciji, ovo je prikazano sivom bojom. O i drugo A su na ispravnoj poziciji pa su prikazani zelenom bojom. R i T nisu dio riječi dana pa su prikazani sivom bojom. Drugi primjer prikazuje ispravno rješenje gdje su sva slova prikazana zelenom bojom.

Nakon pokušaja pogađanja, ako su neka nova slova otkrivena (u smislu da ih prethodno nismo iskoristili ili da smo ih sad stavili na ispravnu poziciju), ta slova će promijeniti boju i na tipkovnici s istom logikom iz prethodnog paragrafa. Prikazana je tipkovnica nakon prvog pokušaja.

Igra će završiti ako je pogođena riječ dana ili ako su iskorišteni svi pokušaji. Nakon što je igra završila prikazat će se riječ dana i okvir za dijeljenje svoje igre.
PLAY Play
Slične igre i igrice