Search
Generic filters

Royal Rush

Royal Rush
Vaš je zadatak pobjeći iz grada! Seljaci su tako nezadovoljni kraljevskim pravilom da dolaze po tebe sa svojim psima. Skoči na svoju ovcu i trči s njome. Pazite da ne udarite stijenu ili se uhvatite u grm. Ako usporite previše, gnjevna će mafija uhvatiti tebe!
PLAY Play
Slične igre i igrice