Search
Generic filters

Senet

Senet
Senet (ili Senat ili Sen't) bila je igra koju su igrali stari Egipćani i predak je Backgammona. Nije poznato kako se igra točno igrala, ali pravila se mogu izvesti u određenoj mjeri i u nastavku je popularna pretpostavka.

Senet je jedna od najstarijih poznatih igara na ploči. Fragmentarne ploče koje bi mogle biti senet pronađene su u sahranama Prve dinastije u Egiptu (grobnica Merknera (3300–2700 pr. Kr.)). Prva nedvosmislena slika ove drevne igre potječe iz groba Hesyja, Ttreće dinastije (oko 2686–2613. Pr. Kr.). Ljudi su prikazani kako igraju senet na slici u grobu Rashepes, kao i iz drugih grobnica Pete i Šeste dinastije (oko 2500. godine prije Krista). Najstarije netaknute ploče seneta datiraju iz Srednjeg kraljevstva, ali grafiti na spomenicima Pete i Šeste dinastije mogu datirati još iz Starog Kraljevstva.

Tabla za igru Senet je podijeljena na 30 kvadrata: u tri reda po deset polja. Na poljima se nalaze simboli od kojih su neki sa dobrom, a neki sa lošom konotacijom, a sve u skladu sa generalnim egipatskim vjerovanjima. Ponovno rođenje je imalo dobru, a voda lošu konotaciju, i tome slično. Igra Senet je podsjećala na mnoge prepreke sa kojima svaki čovjek susretne na putu ka zagrobnom životu. Igrali su je svi slojevi društva — od faraona do najsiromašnijih slojeva.

HOW TO PLAY
Budite prvi koji će sve svoje piramide pomaknuti s ploče. Kad dođete do kvadrata koji je već zauzeo vaš protivnik, piramide razmjenjuju svoje položaje. Neka su polja sigurna: zadnjih 5 polja i povezana polja u istom retku.
House of Rebirth, vrati se ovdje kada staneš na House of Water.
House of Happiness, obvezna za sve piramide.
House of Water, ponovno započnite od House of Rebirth
House of the Three Truths, napuštate ovo mjesto tek kad bacite 3
House of Re-Atoum, napuštate ovo mjesto tek kad bacite 2
PLAY Play

Senet

Video
Slične igre i igrice