Šnaps ONLINE – protiv računala

18 glasova, prosjek: 4,94 od 5
Šnaps ONLINE – protiv računala
Zaigrajte kartašku igru Šnaps protiv računala. Šnaps je kartaška igra koja se igra s 20 karata. Svaki igrač dobije po pet karata, a ostale karte ostaju u talonu. Otkriva se jedna karta i postavlja okomito u odnosu na talon. Ta je karta ujedno i adut. Ako jedan od igrača na početku igre posjeduje ili tijekom igre dobije dečka u adutu, može ga zamijeniti za otkriveni adut, međutim samo u trenutku kad je na potezu. Nije moguće zamijeniti ovu kartu kada je ostala još samo jedna karta u talonu.

Šnaps - tijek igre

Igrač koji je otvorio igru prvi je na potezu. Protivnik zatim odigrava bilo koju kartu na odigranu i time uzima ili propušta štih. Igrač koji odnese štih prvi uzima kartu iz talona, a ujedno i kao prvi odigrava kartu. Pravilo uzimanja štiha, poštovanja boje i aduta vrijedi tek kad su iskorištene sve karte iz talona. To znači:

Igrač 2 mora, ako je moguće, odigrati istu boju kao igrač 1.
Igrač 2 mora, ako je moguće, baciti jaču kartu nego igrač 1 i time uzeti štih.
Igrač 2 mora, ako nema potrebnu boju, uzeti štih adutom (ako ga ima).
Ta pravila stupaju i na snagu ako je jedan od igrača zatvorio. Zatvoriti može samo igrač koji je na potezu.

Koja karta nosi štih?

Adut uvijek nosi štih.
Po pravilu štih nosi uvijek jača karta. To vrijedi i kad se radi o adutima.
Štihovi se mogu uzeti samo s istom bojom (osim aduta).
Ako su odigrane dvije karte različitih boja, štih nosi prva odigrana karta (osim ako se radi adutu).

Zvanje u šnapsu

Igrač koji u rukama drži damu i kralja iste boje i koji je na potezu može zvati 20, odnosno 40 (adut). Zatim odigrava damu ili kralja.

Bodovanje u šnapsu

Pobjednik je runde igrač koji prvi postigne 66 bodova ili uzme zadnji štih. Igra se može uspješno završiti i zvanjem 20 ili 40, a da se zatim ne odigrava karta, ako se zvanjem postigne potrebnih 66 bodova. Aktualno stanje (zbir odnesenih bodova i zvanja) vidi se na desnoj strani stola. Pobjednik je partije igrač koji prvi sa 7 ili 9 (ovisno o odabiru) bodova dođe na 0. U svakom dijeljenju, igrač ima priliku ići za neku vrijednost (od 1 do 3) ovisno o vrijednosti u kartama što imaju oba igrača.

Vrijednosti karata su sljedeće:

As = 11 bodova
Desetka = 10 bodova
Kralj = 4 boda
Dama = 3 boda
Dečko = 2 boda

Koliko bodova pobjednik runde može pisati ovisi o zbroju bodova protivnika. Da bi se ustanovio zbroj bodova zbrajaju se bodovi njegovih štihova.
Ako protivnik nema niti jedan štih (tj. vrijednost karata mu je 0) tad igrač "ide za 3".
Ako protivnik ima u kartama vrijednost od 0 do 32 tad igrač "ide za 2".
Ako protivnik ima mač (tj. vrijednost od 33) ili više igrač ide samo za 1.

Zatvaranje

Igrač koji zatvara mora postići najmanje 66 bodova kako bi osvojio mješanje. Visina njegove pobjede ovisi o broju protivnikovih bodova u trenutku zatvaranja, a odgovara uobičajenom bodovanju (3 za 0 bodova, 2 boda za do 32 boda, inače 1 bod). Ako ne dosegne 66 bodova, pobjeđuje drugi igrač i dobiva bodove koji su bili namijenjeni igraču koji je zatvorio.
PLAY Play
Slične igre i igrice