Tag: 2D

2D grafički modeli mogu kombinirati geometrijske modele (koji se nazivaju i vektorska grafika), digitalne slike (koje se nazivaju i rasterske grafike), tekst koji se upisuje (definiran sadržajem, stilom fonta i veličinom, bojom, položajem i orijentacijom), matematičkim funkcijama i jednadžbama… Te se komponente mogu mijenjati i manipulirati dvodimenzionalnim geometrijskim transformacijama kao što su prevođenje, rotacija, skaliranje