Search
Generic filters

Tag: Dumb Ways to Die

Dumb Ways to Die je australska kampanja za najavu javnih usluga koju je napravio Metro Trains u Melbourneu u državi Victoria u Australiji da bi promovirao sigurnost željeznica