Tag: farma igrice

U farma igricama vaši zadaci će se uglavnom svesti na vođenje farme, sađenja usjeva i ratarskih kultura, vođenje brige oko domaćih životinja kao što su krave, kokoši i ovce… Vodite svoju vlastitu farmu u ovim online igrama.