Tag: pucanje mjehurića

Uništavajte mjehuriće tako da se povežu mjehurići iste boje. Ako se povežu tri iste boje ili više njih, oni nestaju sa ekrana. Ako pucanjem ne uspijete uništiti niti jedan mjehurić, na vrhu se pojavljuje nova linija mjehurića. U našoj velikoj kolekciji igara s mjehurićima možete pronaći razne vesele, šarene, tematske i zanimljive igrice.