Tag: team deathmatch

U Team Deathmatchu igrači su organizirani u dvije ili više momčadi. Team Deathmatch je mod koji se najčešće upotrebljava u FPS video igrama. Veoma je sličan Deathmatchu, no za razliku od njega, igrači su podijeljeni u dvije ekipe koje imaju zajednički zbroj ubojstava. U ovom obliku igre najčešće nije dopuštena prijateljska vatra, tj. pucati po članovima svoje ekipe.