WebGL

+

WebGL je JavaScript API za prikazivanje interaktivne 2D i 3D grafike u bilo kojem kompatibilnom web pregledniku bez upotrebe dodataka. WebGL je u potpunosti integriran s ostalim web standardima, što omogućuje GPU-ubrzano korištenje fizike i obrade slika te efekata kao dio platna web stranice.