Search
Generic filters

Tag: zbrajanje

Zbrajanje je osnovna računska operacija. Ako djeca savladaju zbrajanje, lako će naučiti i ostale računske operacije s brojevima.