zbrajanje

+

Zbrajanje je osnovna računska operacija. Ako djeca savladaju zbrajanje, lako će naučiti i ostale računske operacije s brojevima.