Three Blind Mice

3 glasova, prosjek: 4,67 od 5
Three Blind Mice
Rasporedite sve karte na ploči u boji od kralja do asa u 4 seta od 13 karata. Na tabli možete graditi prema dolje u boji pomicanjem karata ili grupa karata (bez obzira na boju). Prazna mjesta mogu biti ispunjena kraljem ili grupom na čelu s kraljem. Otvorene 2 rezervne kartice možete koristiti bilo kada.
PLAY Play
Slične igre i igrice