Twins

Twins
Twins je u biti minimalistička igra, ali će vas držati za ekranom stavljajući pred vas veliki izazov! Vaš je cilj manevrirati sa dva objekta u sinkronizaciji padajućih bijelih blokova okretanjem u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto. Koncept je jednostavan, ali kada uđete u igru...
PLAY Play
Slične igre i igrice