Search
Generic filters

Winter Falling: Price of Life

Winter Falling: Price of Life
Winter Falling: Price of Life je strateška igra nadahnuta FTL-om i Total War-om. Dolaze mrtvi - samo ih vi možete zaustaviti. Putujte preko raspadajućeg carstva. Prikupite potporu. Napravite neprijatelje. Vodite trupe u napetim taktičkim borbama, samo vi i vaš mozak protiv svijeta koji umire. Napravite karte u uređivaču karata, izazovite prijatelje!
PLAY Play
Slične igre i igrice