Zuma Ball

Zuma Ball
Kliknite mišem za pomicanje, upucajte zadanu loptu kako biste dobili 3 kuglice iste boje u nizu. Bonusne bodove možete dobiti kada pogodite bonus kugle s bodovima na njima. Izbjegavajte udaranje odbojnika. Dodirnite strijelca za promjenu boje kuglice.
PLAY Play
Slične igre i igrice